sędzia

Nie przeceniałbym niezależności sędziego Pszczółkowskiego. Zamieszanie z terminem sugeruje raczej, że doszło do jakiejś konkretnej rozmowy, możliwe, że za odmówienie pełnienia obowiązków sędziego mogło go spotkać escape room wykluczenie z grona sędziów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. I przekalkulował, że – pomimo kwestionowania przez PiS zapisów Ustawy i ewentualnej kontestacji takiej decyzji – to mu się jednak nie opłaca. Obawiam się, że przy najbliższej okazji wróci pod skrzydła swoich politycznych sponsorów. Mechanizm nieodwołalności sędziego zadziałał. Jak nie mają jakiś kryminalnych lub obyczajowych haków, to w zasadzie tracą wpływ na „swojego wybrańca”. Dlatego zasada nie odwoływalności jest tak istotna dla niezależności sądownictwa a wszelkie manipulacje wokół odwoływalności sędziów to atak w jądro niezależności sądownictwa. Za wierność room escape Watykanowi prezes TK dostał order bo wszelka władza od Boga pochodzi nawet sądownicza.Czy katolicki PiS nie powinien przyjąć z pokorą wyroki boskie.Tak sobie myślę,że PiS dąży do oderwania pisowskich katolików od Watykanu i powstania religii suwerena na szczątkach smoleńskich jako relikwii.

Po prostu posłowie PIS wskazali na pewną niekonsekwencję. Jeżeli jak sam przyznaje sędzia Pszczółkowski obowiązuje ustawa z 29.12.2016, a tzw. wyrok zapada w składzie niezgodnym z tą ustawą, zatem nie jest on wyrokiem i nie może być on opublikowany. Tymczasem ostatni wyrok escape room Warszawa zapadł w składzie 5 osobowym zamiast 7 osobowy.

Niestety niekonsekwencję wykazują inni sędziowie. Np. Marek Zuber, który w 2011 r. stwierdzał „W ramach rozpoznawania spraw sędziowie Trybunału związani są wszystkimi ustawowymi regulacjami procedury sądowokonstytucyjnej. Nie mogą samodzielnie pomijać takich przepisów choćby uznali je za «oczywiście» niekonstytucyjne” a już w ramach tzw. wyroku z 9 marca stwierdzał na odwrót.